The Journey to Self kurser, privat sessioner och retreat är designade för att stödja och guida dig till en nära relation till kroppen, sinnet och ditt varande.

Dessa inre resor välkomnar dig att väva samman alla delar av dig till en vacker helhet och att till fullo få uppleva vad det innebär att vara människa, att vara förkroppsligad.

Allt detta för att få mer tillgång till dig själv, din längtan, potential, förmåga, och inte bara kontakt med det inre sanna jag:et utom att även kunna leva som ’the embodied true self’.

Genom användning av teknologi i form av mantra, meditation, breath-work, självstudier och rörelse inbjuds du att upptäcka och vara i det vackra unika uttrycket som är du.


-----------------------


The Journey to Self courses, private sessions and retreats are designed to support and guide you to a close relationship with your body, mind and being.

These inner journeys welcome you to weave together all parts of you into a beautiful whole and to fully experience what it means to be human, to be embodied.

All this to gain more access to yourself, your longing, potential, ability, and not just contact with the inner true self but being able to live as ‘the embodied true self’.

Through the use of technology in the form of mantra, meditation, breath-work, self-study and movement, you are invited to discover and be with the beautiful unique expression that is you.